Meny Lukk
Bilder Berit Rune 085 Bilder Berit Rune 085 Bilder Berit Rune 085 Bilder Berit Rune 085 Bilder Berit Rune 085

Reiserute 2024

Hovedfølget:
18. februar - Tynset sentrum
Avreise kl 10.00 fra Tynset sentrum, museumsparken
Hester og folk er der fra 09.00 og gjør seg klare.
Videre går turen innom Aaseng på Telneset. Der er det en lengere stopp slik att du kan møte lasskjører og hilse på hestene.
Ca avreise derfra 13.15

Ankomst Tolga ca 1630-1700.
Bålpanne og mulighet for en prat med lasskjørerne i Snekkergården.

19. februar
Avreise Tolga 09.00
Turen går mot Dalsbygda via setertraktene.
Ankomst Dalsbygda ca 16.00
Her møter du lasskjørerne ved Kølbua før innstalling av hester.

20 februar.
Avreise Dalsbygda 06.00.
Kjører gjennom Dalsbygda og videre mot Røros over Galåen.

Fremme på Røros til åpningsarrangementet kl 12.00

2 ekvipasjer starter 15. februar på Tynset, kjører via Telneset, Gammeldalen og Finnstad for å hente varer i Rendalen. Der starter også 3 ekvipasjer sin ferd mot Røros 16. februar. De kjører derfra sammen oppover for å møte hovedfølge på Telneset.

3 ekvipasjer starter i Tylldalen 17. februar og kjører fylkesveien nordover mot Tynset.Herfra slår følge med hovedfølge i museumsparken.

3 ekvipasje starter i Strålsjøåsen 17. februar. Ruta går over Savalen og til Fåset der de møter 1 ekvipasje som kjører videre til de møter hovedfølget på Tynset 18. februar.

Du treffer nord-østerdølene i Finborudgården hele martnan!

NØL Øyeblikket Foto NØL Øyeblikket Foto NØL Øyeblikket Foto NØL Øyeblikket Foto NØL Øyeblikket Foto

Nord-Østerdal Lasskjørerlag

Lasskjørerlaget fra Nord-Østerdal har kjørt hvert år siden 1993. Nord-Østerdal Lasskjørerlag består av følger fra Rendalen i sør, til Os i nord. Folldølene startet i Dalholen fredag og har om lag 15 mil bak seg. De kjører via Grimsbu. På Tynset samles rendøler, alvdøler, folldøler, tynsetinger og osinger for felles tur. Fra Tynset kjøres det Tolga, Dalsbygda, Os og Galåen og deretter siste etappe over Håneset og inn til Røros.

Ulvevante hester

Fra gamle dager skriver Rendals-historikeren Jacob Breda Bull at ferden i all hovedsak gikk på isen nordover (Glomma). De hadde ulvevante hester foran kølsledene, og bjøllene fortalte om manneferd gjennom skogene til Røros. De var som regel 10-12 mann i følge. Hestene de brukte den gang hadde fått spesieltrening, det heter seg nemlig i bøkene at det ble brukt bare ”ulvevante hester”. Selv i moderne tid krysser følget fra Rendalen flere ulvespor, dagens hester må også være ulvevant.

Handelsvarer

Nord-østerdølene representerer tidsepoken før jernbanen kom til Nord-Østerdal, på 1800-tallet. Handelsvarene fra Nord-Østerdal var køl, men også tømmer, skinn, fisk og budrått (avkastning av fedrift, særlig mjølkeprodukter som smør og ost). De tok med seg handelsvarer (Rørosvarer) i retur.

Kølkjørere

Ei vanlig kølkorg fra Nord-Østerdal var 2,5 m. lang, 0,8 m. bred og 0,9m. høy. Vanlig vekt på ett køl-lass var ca. 300 kg. Det var nesten alltid en mistillit mellom køl-kjørerne og mottaksapparatet ved Verket. Kølkjørerne ville ha mest mulig utbytte av lasset og mottaksapparatet ville ha mest mulig køl for pengene. Etter at en hadde kjørt lange strekninger og kølet hadde ristet godt sammen, var det ikke uvanlig at kølkjørerne ristet opp lasset, slik at det fikk større volum før de kjørte inn på Verket.

Følg Finborudgården på facebook