Meny Lukk
NØL Øyeblikket Foto NØL Øyeblikket Foto NØL Øyeblikket Foto NØL Øyeblikket Foto NØL Øyeblikket Foto

Nord-Østerdal Lasskjørerlag

Lasskjørerlaget fra Nord-Østerdal teller nærmere 30 ekvipasjer, og er med det det største enkeltfølget som ankommer Rørosmartnan. De har kjørt hvert år siden 1993. Nord-Østerdal Lasskjørerlag består av følger fra Rendalen i sør, til Os i nord. Folldølene startet i Dalholen fredag og har om lag 15 mil bak seg. De kjører via Grimsbu. På Tynset samles rendøler, alvdøler, folldøler, tynsetinger og osinger for felles tur. Fra Tynset kjøres det nå om Åseng, Vingelen, Olaberget, Dalsbygda , Os og Galåen inn til Røros.

Ulvevante hester

Fra gamle dager skriver Rendals-historikeren Jacob Breda Bull at ferden i all hovedsak gikk på isen nordover (Glomma). De hadde ulvevante hester foran kølsledene, og bjøllene fortalte om manneferd gjennom skogene til Røros. De var som regel 10-12 mann i følge. Hestene de brukte den gang hadde fått spesieltrening, det heter seg nemlig i bøkene at det ble brukt bare ”ulvevante hester”. Selv i moderne tid krysser følget fra Rendalen flere ulvespor, dagens hester må også være ulvevant.

Handelsvarer

Nord-østerdølene representerer tidsepoken før jernbanen kom til Nord-Østerdal, på 1800-tallet. Handelsvarene fra Nord-Østerdal var køl, men også tømmer, skinn, fisk og budrått (avkastning av fedrift, særlig mjølkeprodukter som smør og ost). De tok med seg handelsvarer (Rørosvarer) i retur.

Kølkjørere

Ei vanlig kølkorg fra Nord-Østerdal var 2,5 m. lang, 0,8 m. bred og 0,9m. høy. Vanlig vekt på ett køl-lass var ca. 300 kg. Det var nesten alltid en mistillit mellom køl-kjørerne og mottaksapparatet ved Verket. Kølkjørerne ville ha mest mulig utbytte av lasset og mottaksapparatet ville ha mest mulig køl for pengene. Etter at en hadde kjørt lange strekninger og kølet hadde ristet godt sammen, var det ikke uvanlig at kølkjørerne ristet opp lasset, slik at det fikk større volum før de kjørte inn på Verket.

Følg Finborudgården på facebook