Meny Lukk
R Finborudgården Svein Eggan kopi R Finborudgården Svein Eggan kopi R Finborudgården Svein Eggan kopi R Finborudgården Svein Eggan kopi
Foto: Svein Eggan

Finborudgården

Gården har adresse Mørktstugata 3, og her er det Nord-Østerdal Lasskjørerlag som holder til. Bli med 100 år bakover i tida, opplev gammeldags martnas-stemning med tuskhandel, hester på stallen, skrønemakere, musikk, bålvarme, kanefart og mye mer.
Her spanderes smaksprøve på bålkokt Finborudkaffe, og du får kjøpt blant annet lefser, sveler og kjøttkake på ”pinne”.

Handelshuset Finborud

I 1873 startet Jens Fredriksen Finborud med handelsvirksomhet på Røros. Han kom fra Vang på Hedemarken, og hadde ofte fulgt med faren til Røros for å selge korn og mel og andre varer de produserte på gården. Men 25 år gammel slo han seg ned på Røros og startet egen landhandel. Her fikk man kjøpt både fugl, vilt, smør og andre landmannsprodukter. Jernbanen hadde kommet til Røros midt på 1870-tallet, og dermed steg vareomsetningen raskt.

Utvidelse og kvalitet

Etter noen år ble forretningen utvidet, og Finborud drev handel med kolonialvarer, mjøl, salt sild og fisk, høy, kraftfor, jernvarer, krustøy og manufaktur. Uansett hvem og hva han handlet med så var kvalitet stikkordet.

Videreføring i generasjoner

Da Jens F. Finborud døde, overtok sønnen Ferdinand, og etter han drev nevøen Jens Finborud butikken videre fra 1950. Jens beholdt vareutvalget i butikken, og ble kjent for å ha det som ingen andre hadde. Jens solgte redskap som slipstener, ljå og bryne, Ulefos-ovner, krustøy fra Rosendal, Bavaria, Egersund og Porsgrund, og ellers alt man trengte til huset.

Spesialiteter of egenproduserte varer

Finborud var ene-forhandler av bayerske lassoliner til samene.
Så solgte han store, spanske rosiner med sten. Disse hørte med til julematen – det var lutefisk og mjølk-suppe med rosiner på Røros. Men Jens satset også på enkelte spesialiteter: Han modnet ostene i egen kjeller (spesielt kjent ble den kvite geitosten), smør i løs vekt, sild og egen rakfisk.

Finborudkaffe

Kaffen som ble omsatt var spesialblandet og spesial-brent hos grossisten Rebaa fra Bergen, og kom bare til å gå under navnet Finborud-kaffe.
Kaffen kom i 25 kilos strisekker, og ble malt porsjonsvis for hver kunde. Rund, fyldig og frisk- kaffe fra Finborud var ettertraktet!

Les mer om Nord-Østerdal Lasskjørerlag