Selbu Lasskjørerforening

Foto: Øyeblikket Foto

6-8 hesteekvipasjer tar turen fra Selbu til Røros hvert år.
De kjører etter den gamle leden over fjellet og starter fra Østerungen i Selbu. Ferden går over fjellet Bringen og rett sørover til Grønset og Gåre i Haltdalen.
Turen fortsetter  opp Gauldalen, gjennom Ålen og Glåmos før de ankommer Røros og Malmplassen den nest siste tirsdagen i februar.
De følger ruta som lasskjørerne brukte for mer enn 100 år siden, da kvernsteinshandelen utgjorde et betydelig innslag i Rørosmartnan.

Kvernsteinshandel har lange tradisjoner. Selbustein ble tatt ut så tidlig som på 15-1600 tallet, kanskje før, og hadde sin storhetstid på 1800- tallet og den tok slutt i 1914, da støpstein laga i fabrikker tok over. Selbusteinen ble for dyr.En del kvernsteiner ble fraktet over fjellet til Røros på slede der de ble solgt fra nyttår og ut til mars før martnastida ble fastlagt til februar. Også kalt Selbutida på Røros. Det var flere størrelser. Til Røros ble det fraktet små og mellomstore kverner. Fra Røros ble de solgt i nærområdet, til Østlandet og Nord-Vestlandet, de indre strøka

Lasskjørerne dro oftest mange sammen. Det kunne være opp til 50 hester i følge. Det var midtvinters og det kunne være mye snø og styggvær i fjellet og da var det tryggere å være mange. De kunne veksle på å tråkke opp vegfaret og de kunne hjelpe hverandre ved uhell.

Ikke nok med at de følger den gamle ruta,  de har også med seg kvernstein i sledene! Ellers har de matlaup med mat for turen, brød, smør, ost, spekekjøtt og flatbrød foruten for til hestene. Det er omtrent det samme som lasskjørerne hadde i forrige århundre. I  2014 var det  100 år siden kvernsteinsdrifta tok slutt.  I 1914 ble den tradisjonelle kvernsteinen utkonkurrert av fabrikkstøpte kvernsteiner til rimeligere pris.

Det var sjuende året i 2020 Selbu Lasskjørerlag deltok på martnasåpninga.