Rørosmartnan 2022 avlyses, den 168. utgaven utsettes til 2023

Kjerkgata. Foto: Svein Eggan

Rørosmartnan 15.-19. februar 2022 må dessverre avlyses med bakgrunn i at arrangementet ikke lar seg forene med den siste tids utvikling i pandemien og rådende smitteverntiltak.

Vi har de siste ukene jobbet iherdig med et smitteverntilpasset arrangement for å unngå avlysning av Rørosmartnan for andre året på rad. De nasjonale retningslinjene som ble offentliggjort 13.januar ga dessverre ikke det handlingsrommet vi trengte for å kunne gjennomføre.

I tråd med Kongelig Resolusjon fra 1853 har den tradisjonsrike martnan blitt arrangert hvert eneste år siden 1854 til og med 2020. Året 2021 ble det første året i en uavbrutt rekke der Rørosmartnan ikke ble avholdt.

Den 168. Rørosmartnan blir dermed utsatt til 2022, og det er sterkt beklagelig at covid-19 setter en stopper for gjennomføringen også i år.

Vi ser nå framover og vi vil umiddelbart starte planleggingen av
Rørosmartnan nr 168 21.-25 februar 2023.

Vi håper vi ses da, velkommen!