Rørosmartnan 2020-2024

Publikum fremoverHer finner du tidspunktet Rørosmartnan skal arrangeres i årene fremover.

Tidspunktet for Rørosmartnan er bestemt i kongelig resolusjon!

Historiens første Rørosmartna ble holdt i 1854. En kongelig resolusjon fra 1853 sier følgende:”Fra 1854 av skal der i Røros avholdes et marked der begynder næst siste tirsdag i februar Måned (…)”

Fremtidige datoer for Rørosmartnan er:

18.-22. februar 2020
16.-20. februar 2021
15.-19. februar 2022
21.-25. februar 2023
20.-24. februar 2024