Rørosmartnan 2023-2027

Publikum fremoverHer finner du tidspunktet Rørosmartnan skal arrangeres i årene fremover.

Tidspunktet for Rørosmartnan er bestemt i kongelig resolusjon!

Historiens første Rørosmartna ble holdt i 1854. En kongelig resolusjon fra 1853 sier følgende:”Fra 1854 av skal der i Røros avholdes et marked der begynder næst siste tirsdag i februar Måned (…)”

Rørosmartnan starter alltid på tirsdag og varer til og med lørdag.

Fremtidige datoer for Rørosmartnan er:

21.-25. februar 2023
20.-24. februar 2024
18.-22. februar 2025
17.-21. februar 2026
16.-20. februar 2027