Rørosmartnan 2022-2026

Publikum fremoverHer finner du tidspunktet Rørosmartnan skal arrangeres i årene fremover.

Tidspunktet for Rørosmartnan er bestemt i kongelig resolusjon!

Historiens første Rørosmartna ble holdt i 1854. En kongelig resolusjon fra 1853 sier følgende:”Fra 1854 av skal der i Røros avholdes et marked der begynder næst siste tirsdag i februar Måned (…)”
I moderne tid har vi utvidet markedet til å gjelde til og med lørdag.

Fremtidige datoer for Rørosmartnan er:

15.-19. februar 2022
21.-25. februar 2023
20.-24. februar 2024
18.-22. februar 2025
17.-21. februar 2026