Røros kommune og Visit Røros sender brev til Kongen

Foto: Margit Wintervold

Med Rørosmartnan avlyst for første gang på 167 år, blir det en merkelig vinter.
Rørosmartnan er en del av identiteten til Røros-samfunnet og alle besøkende, vi har en egen tidsregning “før og etter martnan”. Ettersom Rørosmartnan er regulert i kongelig resolusjon fra 1853, og det er første gang den blir satt til side, har vi invitert H.M. Kong Harald til å forestå den offisielle åpninga 15. Februar 2022. Det er bare å glede seg til neste år, og kanskje kommer Kongen!

Pressemelding

Røros kommune og Visit Røros sender brev til Kongen.

Røros kommune og arrangøren av Rørosmartnan søker Kongen om å avstå fra å arrangere Rørosmartnan i 2021. I dag sendes brevet fra ordfører Isak Veierud Busch og martnasgeneral Lillian Sandnes.

Rørosmartnan er et vintermarked som har vært arrangert i en ubrutt rekke siden 1854, regulert i en kongelig resolusjon fra 1853: «Fra 1854 af skal der i Røros afholdes et Marked, der begynder næst sidste Tirsdag i Februar Maaned og varer til den paafølgende Fredag.»

Det blir første gang i historien at den kongelige resolusjonen må settes til side, og at Rørosmartnan ikke blir avholdt. Med et lite forbehold om at Hans Majestet Kongen godkjenner dette. Hverken spanskesyken eller verdenskriger har klart å sette en stopper for markedet som har blitt arrangert 167 år på rad. Men nå tvinger koronapandemien kommunen og martnasgeneralen til å søke Kongen om tillatelse til å avstå fra å avholde Rørosmartnan i 2021. «Selvfølgelig er det Smittevernloven som er den som gjelder uansett», sier martnasgeneral Lillian Sandnes, men hun håper på å få Kongens samtykke til å utsette den 168. Rørosmartnan. «Selv om vi er vant til å se muligheter fremfor begrensninger her på den karrige Rørosvidda, så må vi i år innse at hensynet til smittevernet ikke lar seg forene med den årlige vinterfesten,» slår Sandnes fast.

Siden Rørosmartnan er et vintermarked som er regulert i en kongelig resolusjon, synes både ordfører Isak Veierud Busch i Røros kommune og martnasgeneral Lillian Sandnes at det er på sin plass å invitere Hans Majestet Kong Harald til å gjenåpne Rørosmartnan ved å forestå den offisielle åpningen av Rørosmartnan nr. 168 i 2022. «På Røros har vi en tidsregning før og etter martnan, og arrangementet er en stor del av vår identitet», forteller Sandnes, «så når vi nå ærbødigst ber Kongen om tillatelse til å avstå fra å arrangere, så er det ingen andre vi heller vil skal forestå åpningen av den store folkefesten. Det hadde vært utrolig artut om Hans Majestet Kongen har tid og anledning til få den kongelige resolusjonen av 1853 på rett spor igjen», avslutter martnasgeneralen gjennom en årrekke, Lillian Sandnes.

Den offisielle åpningen av Rørosmartnan 2022 skjer tirsdag 15. februar kl. 12, og kanskje kommer Kongen.

For videre uttalelser, ta kontakt med:
Lillian Sandnes, martnasgeneral, på mobil 99 00 45 41
Isak Veierud Busch, ordfører, på mobil 45 20 76 74