Retningslinjer Brannvesen

SIKKERHETSREGLER –  ÅPEN ILD – UTSTILLERE – GATA:

 1. AVSTAND FRA PROPANGRILL TIL BRENNBART MATERIALE MÅ IKKE VÆRE MINDRE ENN 60CM. FOR OLJELAMPER OG FAKKELBOKSER ER MIN. AVSTAND 30CM. (GRILL MED GRILLKULL ER IKKE TILLATT)
 2.  ALLE STANDS SOM HAR PROPANUTSTYR, SKAL HA SLOKKEMIDDEL TILGJENGELIG PÅ STANDEN.
 3. SIKKERHETEN I TILFELDIGE ELEKTRISKE OPPLEGG SKAL DOKUMENTERES.
 4. FØR STANDEN FORLATES SKAL: GRILLEN VÆRE SLOKKET.GRILLEN SKAL VÆRE FORSVARLIG SIKRET.
 5. PROPANBEHOLDERE SKAL ALLTID STÅ OPPREIST.
 6. NÅR STANDEN FORLATES SKAL PROPANBEHOLDER SIKRES FORSVARLIG.
 7. OBS!!!VÆR PÅ VAKT MOT GASSLEKKASJER. PROPAN ER TYNGRE ENN LUFT OG VIL LEGGE SEG LANGS BAKKEN

 

SIKKERHETSREGLER VED VERKET RØROSMARTNAN:

 1. DET ER IKKE TILLATT MED ÅPEN FLAMME
  (grill, propan, stearinlys ol. i messehallen)
 2. SVEISING MED GASS ELLER ELEKTRISK ER IKKE TILLATT
 3. LETT ANTENNELIGE STOFFER I FORBINDELSE MED UTSTILLING, DEKORASJONER O.L., MÅ VÆRE BRANNIMPREGNERT
 4. DET ER IKKE LOV Å SPERRE RØMNINGSVEIER ELLER TILDEKKE SKILTING AV NØDUTGANGER
 5. DET ER IKKE TILLATT Å LAGRE TOMEMBALLASJE INNE I MESSEHALLEN
 6. BRANNPOSTER OG MANUELLE MELDERE SKAL VÆRE LETT TILGJENGELIG, GODT SYNLIG OG MÅ IKKE TILDEKKES
 7. RØYKING FORBUDT GJELDER I HELE MESSEOMRÅDET
 8. UTVENDIG KAN GRILL, BÅLPANNER O.L. BENYTTES I SIKKER AVSTAND FRA BYGGET. EGNET SLOKKEMIDDEL SKAL VÆRE TILGJENGELIG

 

 

RØROS BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 
BRANN VARSLES PÅ TLF. 110
DIREKTELINJE RØROS BRANNVESEN: 72 41 94 60
SENTRALBORD: 72 41 94 00

Brannsjefen

 

Last ned reglement vedr åpen ild for utstillere i gata her

Last ned reglement for Martnashallen Verket Røros