Mot en mer miljøvennlig martna

Rørosmartnan tar grep for å gjøre disse arrangementene mer miljøvennlige og redusere klimaavtrykket.

Medio februar er det igjen klart for Rørosmartnan, den 167. i rekken. Med den historiske trehusbebyggelsen som bakteppe fylles sentrum av handel, fest og moro, til glede for folk fra fjern og nær.  Dessverre ser vi også at når bodene er pakket ned og gjestene er dratt, er det mer enn bare gode minner som ligger igjen. Nå setter vi i gang tiltak for å minske avfall på avveie!

Visit Røros, arrangør av Julemarked Røros og Rørosmartnan, tar nå grep for å gjøre disse arrangementene mer miljøvennlige, og redusere klimaavtrykket. Avfallshåndtering er der skoen trykker mest, og det er derfor der vi setter innsatsen først. Vi har fått støtte fra Rørosbankens Næringsfond til et forprosjekt gjennom høsten og vinteren for å teste ut en ny og bedre løsning for avfallshåndtering under disse arrangementene.

Julemarked Røros 2019 ble den første testkjøringen for prosjektet. I samarbeid med FIAS satte vi ut et stort antall nye søppeldunker, forbedret tilbud og informasjon rettet mot utstillere, og engasjerte et korps med «miljønisser» som fikk i oppdrag å holde både sentrum ren og ryddig, og sørge for informasjon og bistand til publikum og utstillere. Her gjorde vi oss mange gode erfaringer som vi drar nytte av i forberedelsene til den store ildprøven for testløsningen vår, den 167. Rørosmartnan.

Det viktigste målet for dette forprosjektet er å samle informasjon og erfaringer om mengder og typer avfall, hvor det kommer fra og hvor det havner. Med dette kan vi i etterkant legge en god plan for en langsiktig løsning for avfallshåndtering under arrangementer i Røros sentrum slik at vi kan være stolt vertskap for arrangementene våre uten at de blir en belastning på naturen og omgivelsene våre.

Vi har også som mål å få til mye bedre avfallshåndtering allerede i år. Vi setter ut mange flere avfallsdunker over et større område enn før, øker ryddeinnsatsen og samler inn flere typer sortert avfall. Utstillerne oppfordres til å velge mer miljøvennlige materialer i bodene – hjelp dem gjerne ved å huske å ta med egen gjenbrukspose! I sentrum vil du finne et innsamlingspunkt for pant, og våre trivelige miljøverter står klare for å hjelpe deg. Dette er en gjeng med miljøengasjerte ungdommer fra Nord-Østerdalen VGS. Har du spørsmål om program, utstillere, miljøprosjekter eller hvor du kan finne for eksempel toalett og søppeldunker er det bare å spørre dem!

I Martnashallen vil du også se at miljøet står i sterkere fokus enn før. Her har vi fått enda støtte fra Innovasjon Norge til å jobbe med nytt og spennende innhold, og vi håper mange tar turen hit. Her treffer du blant annet FIAS som gjerne svarer på alt du måtte lure på om avfallshåndtering og kildesortering.

Det viktigste vi alle gjør, er å passe på at avfallet havner der det skal, og ikke i naturen. Vi håper alle gjestene våre setter pris på Rørosmartnan blir litt mer miljøvennlig i år – og at dere vil hjelpe oss med å holde bergstaden ren og trivelig. Ingen kan gjøre alt – men alle kan gjøre noe!