Kunngjøringer

” Forbud mot ferdsel med hest”

Med hjemmel i politiloven §7. 1 ledd nr. 2, jfr. § 11. 4 ledd, innføres det forbud mot all form for ferdsel med hest under årets Rørosmartna. Forbudet gjelder på offentlig sted, veier, gater, fortau og gangveier i Røros sentrum med tilstøtende boligfelt i tidsrommet

tirsdag, 19.02. 19 kl 0800, til søndag, 24.02.18  kl. 0800.

Unntatt fra forbudet er organiserte arrangementer med hest i regi av Visit Røros AS, ervervmessig kjøring med hest med spesiell tillatelse fra Visit Røros AS, og hesteeiere som fører hest til og fra fast stallplass i tidsrommet forbudet gjelder. jfr. politiets vilkårsdokument for Rørosmartnan 2019.

Politiet har av sikkerhetsmessige grunner fastsatt et øvre tak på 17 hesteekvipasjer til ervervsmessig kjøring.

Lensmannen i Røros.