Hestkjørere fra Tydal

Hestkjorere Tydal

Oddmund Dyrhaug er initiativtageren for hestefølget som kjører fra Tydal til Rørosmartnan, og i 2020 var det 24. året de tok turen til Rørosmartnan.
Hestekjørerne fra Tydal teller ti ekvipasjer.  De starter ferden i  Stuggudal og følger deler av den gamle ferdselsleia fra Stuggudal over Langen og Rien og  videre over Aursundsjøen og om Olavsgruva.

DSC_5262_600

Hestekjørere fra Tydal har i en årrekke tatt turen med hest og slede fra Stugudal til Røros via Brekken for å delta i Rørosmartnan. Hestekjørerne bidrar med dette, sammen med hestekjørere fra mange distrikter både på norsk og svensk side, å opprettholde en meget gammel tradisjon med at norske lasskjørere og svenske  forbøndene i hopetall tok turen til Rørosmartnan for å kjøpe og selge varer.

Tidligere år har Hestekjørere fra Tydal benyttet fylkesveg 705 mellom Stuggudal og Brekken som transportveg. Dette har vist seg å bli mer og mer problematisk for hvert år. Stadig mildere vintre med tilsvarende oppløst is i vegbanen, har gjort vegen dårlig egnet for sledetransport.

Hestekjørerne flyttet derfor i 2020 transportvegen til Rørosmartnan vekk fra fylkesvegen og ut i vegløst terreng. Nå viser et kart fra ca. 1890 en transportåre fra Stuggudal til Brekken, og det er historisk riktig å ta i bruk deler av den gamle ferdselsleia fra Stuggudal over Langen og Rien.

De traseene som de gamle lasskjørerne  brukte, er en del av Verdensarven for Røros og Cirkumsferensen. Hestkjørerne fra Tydal bidrar til å ivareta kulturen ved å bruke denne transportåra.

Turen tar fire dager og passerer to fjelloverganger på 1000 m. På åpningsdagen går ferden over Storvola til Røros der de ankommer åpningsarrangementet kl 12.00

Foto: Øyeblikket foto
Foto: Øyeblikket foto