Forbondmessen feirer 10 år

Forbondemesse i 2016

Forbondemesse i Røros kirke onsdag 23. februar kl 19.30. Forbondemessen er et unikt fenomen som arrangeres i samarbeid med Røros kirke og av samtlige kjørelag som kommer med sine lasskjører og forbønder til Rørosmartnan. De ulike kjørelagene har med seg mange spelmenn og – kvinner som framfører sin egen musikk, sang og tekster. I tillegg til dette ringves messen inn med skåk-klokker som hestene bærer på sin lange vei til martnan. Lystenningen og tekstlesning omkranser programmet som i år har temaet «Broderfolk» som viser det viktige samarbeidet mellom kjørelagene. Det er altså kultur i sin mest ekte form, og fortid møter nåtid.

Det først året ble messen besøkt av et lite publikum på nesten hundre personer – moe som gjennom årene har endret seg mye. De siste årene har det vært en jevn strøm av folk som ønsker å oppleve messen. På det meste har det vært 750 besøkende (kirken har plass til 1000 personer) noe som gleder arrangørene.

Har du lyst til å oppleve denne spesielle atmosfæren som messen formidler, så ta turen til Røros kirke onsdag 22. februar kl 19.30.

Konserten er gratis.