Fórbondemesse 2020

Fórbønder og lasskjørere arrangerer Fórbondemesse i Bergstadens Ziir for 13. gang under Rørosmartnan 2020.

Forbondemessen i 2016

Fórbønder og lasskjørere arrangerer Fórbondemesse i Bergstadens Ziir for 13. gang under Rørosmartnan 2020 i samarbeid med Røros kirke. Vivi Schwencke Johnsbråten er årets fórbondeprest.  Hun vil knytte sammen de kirkelige delene med innslagene fra fórbønder og lasskjørere. Det vil bli en folkelig messe og en spesiell opplevelse for alle fremmøtte!

Fórbondemessen er en unik og annerledes messe. Den arrangeres av og med lasskjørere og fórbønder fra kjørelagene som deltar på åpningsseremonien i Rørosmartan.

Fórbondemessa har et folkelig preg hvor lasskjørerne selv deltar i sine historiske klesdrakter med sang, musikk, tekstlesing og lystenning. Messen ringes inn med skåkklokker som hestene har hatt på sine sleder for å varsle alle at de er på vei.

Tema for årets fórbondemesse  er «Lin og lengsel».

Fórbondemessen blir arrangert i Bergstadens Ziir onsdag 19. februar kl 19:30.
Dørene til kirka åpnes kl 19:00. Skal du sikre deg en plass, bør du være ute i god tid da messen stort sett fyller hele kirkerommet med tilhørere. Det vil bli muligheter for å gi kollekt ved utgangen, og den går til  Fórbondeunionens arbeid med å videreføre tradisjonen med ankomst av fórbønder og lasskjørerere til åpningsseremonien på Rørosmartnan.