Finborudgården

Finborudgarden

Her er det Nord-Østerdal Lasskjørerlag som holder til. Bli med 100 år bakover i tida, opplev gammeldags martnasstemning med tuskhandel, skoing av hest, skrønemakere, musikk, bålvarme, kanefart og mye mer.

Butikk Finborudgården

Nord-østerdølene har kjørt i 3 dager med hest og slede fra Tynset før innkjøringen på Malmplassen tirsdag. De som startet fra Folldal har kjørt i 5 dager.

Vi spanderer smaksprøve på bålkokt Finborudkaffe! Kom innom og vær med oss og skape god gammeldags martnasstemning i bakgården! Salg av lefser, sveler og kjøttkake på ”pinne”.

Film-og bildeframvisning fra kanefartkjøring, lasskjørerturer, tømmerhogging og kjøring, samt fra mye annet.

MARTNASKAFFE FRA FINBORUD

I 1873 startet Jens Fredriksen Finborud med handelsvirksomhet på Røros. Han kom fra Vang på Hedemarken, og hadde ofte fulgt med faren til Røros for å selge korn og mel og andre varer de produserte på gården. Men 25 år gammel slo han seg ned på Røros og startet egen landhandel. Her fikk man kjøpt både fugl, vilt, smør og andre landmannsprodukter. Jernbanen hadde kommet til Røros midt på 1870-tallet, og dermed steg vareomsetningen raskt.

Finborudkaffe

Etter noen år ble forretningen utvidet, og Finborud drev handel med kolonialvarer, mjøl, salt sild og fisk, høy, kraftfor, jernvarer, krustøy og manufaktur. Uansett hvem og hva han handlet med så var kvalitet stikkordet.

Da Jens F. Finborud døde, overtok sønnen Ferdinand., og etter han drev nevøen Jens Finborud butikken videre fra 1950. Jens beholdt vareutvalget i butikken, og ble kjent for å ha det som ingen andre hadde. Jens solgte redskap som slipestener, ljå og bryne, Ulefos-ovner, krustøy fra Rosendal, Bavaria, Egersund og Porsgrund, og ellers alt man trengte til huset. Han var også ene-forhandler av bayerske lassoliner til samene. Han solgte store, spanske rosiner med sten. Disse hørte med til julematen – det var lutefisk og mjølksuppe med rosiner på Røros. Men Jens satset også på enkelte spesialiteter. Han modnet ostene i egen kjeller (spesielt kjent ble den kvite geitosten), smør i løs vekt, sild, egen rakfisk og ikke minst kaffe! Den var spesialblandet og spesialbrent hos grossisten Rebaa fra Bergen, og kom bare til å gå under navnet Finborudkaffe. Kaffen kom i 25 kilos strisekker, og ble malt porsjonsvis for hver kunde. Rund, fyldig og frisk. Kaffe fra Finborud.