Arrangement
Åpent for besøkende
Beskrivelse
Røros Kirke
Billettpris
Fri inngang
Billettutsalg
Forhåndssalgsted
Dato
tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag
Sted
Røros Kirke
Tidsrom
11:00 Til 15:00