Arrangement
Bergstadvandring
Beskrivelse
Guidet omvisning i Røros
Billettpris
Kr 130/110
Billettutsalg
Smelthytta Rørosmuseet og på Røros Turistkontor
Forhåndssalgsted
Dato
torsdag, lørdag
Sted
Oppmøte i Smelthytta. Utendørs vandring
Tidsrom
11:00 Til