Arrangement
Utstilling og salg
Beskrivelse
Bokbinder-, skinn-, tre-, smed- og salmakerhandverk
Billettpris
Fri inngang
Billettutsalg
Forhåndssalgsted
Dato
lørdag
Sted
Kurantgården
Tidsrom
10:00 Til 15:00