Arrangement
Bergverkshistoria til Røros Kobberverk
Beskrivelse
Vist med bevegelige modeller
Billettpris
Inkludert i inngang Smelthytta Kr 120/kr 100
Billettutsalg
Smelthytta Rørosmuseet
Forhåndssalgsted
Dato
tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag
Sted
Smelthytta Rørosmuseet
Tidsrom
10:00 Til 17:00