Arrangement
Trubadur Frode Haarstad
Beskrivelse
spiller
Billettpris
Fri inngang
Billettutsalg
Forhåndssalgsted
Dato
tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag
Sted
Ottos Restaurant
Tidsrom
21:00 Til 02:00