Arrangement
Spellmenn, smed og trearbeid fra Gudbrandsdalen
Beskrivelse
Smiing og trebearbeiding, smiing av hestesko og skoing av hest, spellmenn og fortellere
Billettpris
Fri inngang
Billettutsalg
Forhåndssalgsted
Dato
torsdag, fredag, lørdag
Sted
Gårdsrommet i Mørkstugata 9
Tidsrom
11:00 Til 15:00