Arrangement
Foredrag
Beskrivelse
"Utskårne våpenskjold på husfasadene, - vanlig i Norge - eller typisk for Røros?" v/malerikonservator Jon Brænne
Billettpris
Fri inngang
Billettutsalg
Forhåndssalgsted
Dato
fredag
Sted
Kurantgården
Tidsrom
13:00 Til