Arrangement
Utstilling og salg
Beskrivelse
Bokbinder-, skinn-, ter-, smed- og salmarkerhandverk
Billettpris
Fri inngang
Billettutsalg
Forhåndssalgsted
Dato
torsdag, fredag
Sted
Kurantgården
Tidsrom
10:00 Til 16:00