Arrangement
"Stemmer fra sør"
Beskrivelse
Belyser endringer i det samiske samfunn tidlig på 1900-tallet med gjenstander fra Norsk Folkemuseums samiske samling
Billettpris
Inngår i inngangsbillett Smelthytta kr 110/90
Billettutsalg
Smelthytta
Forhåndssalgsted
Dato
tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag
Sted
Smelthytta
Tidsrom
10:00 Til 17:00