Buskspell

BuskspellRørosmartnan byr på heftig buskspell, både i gata og i bakgårdene og på utestedene, gjerne langt ut i de små nattetimer.

Impulsivt og uannonsert tar spellmennene fram instrumentene og spiller opp. Syng og trall med – og hiv deg med i dansen!

Helt siden den første martnan i 1854 har dans, spell og moro vært en viktig del av martnaslivet, og Rørosmartnan ble derfor tidlig et samlingssted for spellmenn.

Martnas-fornøyelsene har alltid foregått flere steder samtidig, i ferdasgårder og små stugguer før en fikk lokaler til slike utfoldelser.