Beskrivelse av stand Martnashallen

Innendørs

Hallen er utstyrt med standard hvite messevegger. Man kan også velge stands uten messevegger. Det kan søkes om valgfri dybde og bredde med disse begrensninger:
Minimum størrelse på stand er 2×2 meter.
Alle stander må ha hele meter i dybde og lengde.
Som f.eks 2×3 meter, 2×4 meter, 2×5 meter og 3×3 meter, 3×4 meter,
3×5 meter samt større områder.

Det er mange hensyn å ta før alt er på plass, og arrangør vil kunne justere stands formålsmessig og i dialog med de det måtte angå.

Plassering av stand

Vi vil så langt det lar seg gjøre dele inn hallen etter tema. Din varekategori gjenspeiler hvilken sone du tilhører.
Størrelsen og plasseringen avhenger av hvor mange som melder seg på i de respektive kategoriene, og områdene vil justeres i fht til dette.

Det vil bli direkte dialog med den enkelte utstiller vedrørende plassering.

Se oversiktskart inne i utstillingshallen
Dette viser en grovskisse av øyer og kategori-inndelinger.
Eventuelt last ned pdf her.

Utendørs

Langs gangveien foran hallen og inngangspartiet gis det rom for fleksible stand-løsninger med tanke på både areal og produkt.

Se oversiktskart uteområde ved hallen. Eventuelt last ned pdf her.