Bakgårdene

bakgårdene

Mange mener at det er i bakgårdene i gata man finner det ekte martnaslivet. Opprinnelig var det her folk samlet seg til handel, spell og dans, latter og leven og sosial kontakt. De tilreisende var datidens kulturformidlere og brakte med seg nye impulser.

Livlig i bakgårdene

Under Rørosmartnan lever denne tradisjonen videre. Ferdasgårdene og de andre bakgårdene yrer av liv hele døgnet. Her foregår det ekte, gammeldags handelsvirksomhet, hester står på stallen, det brenner bål, kaffe kokes på svartkjel, vertskapet serverer deg sine mat-spesialiteter og de gode replikkene hagler. Spellmenn drar av en låt eller to på fela, og alle som kommer innom får en hjertelig mottakelse.