Langknutgården

 

Under Rørosmartnan er det Dalarna Femund Forkjørarforening som holder til i gården. Hestene er innstallet her og folk ligger på alle loft og gulv. Mange handelsboder tilbyr ekte varer og håndverk, og det serveres gratis kaffe rundt bålet. En korgmaker demonstrerer sitt håndverk og selger sine produkter, en smed likeså.

Historikk

Langknutgården i ”Litjgata” har røtter tilbake til 1640-tallet, Røros Kobberverks første tid. Gården har navn etter første registrerte eier, Knud Jakobsen, som var belgmaker i Smelthytta. Gården var tidligere den største ferdasgården på Røros, med stallplass til 30 hester. Møkka etter hesten var den eneste betalingen for stallplass til hesten og flatseng til kusken. Kilder forteller at det på våren kunne være opp mot 300 møkkvognlass i gården. Siden 1994 har gården vært gjennom et omfattende restaureringsarbeid. Uthusene er satt tilbake i opprinnelig stand, og et nytt hus har kommet til i enden av bakgården. Det nye huset er en tilnærmet kopi av det som stod der i 1856. Den ene stallen er en autentisk ferdasstall som de så ut på Røros før jernbanen kom. I dag er det  ni stallplasser i Langknutgården.

Hver dag onsdag til lørdag spiller Dalarna Femund Spellmannslag rundt kaffebålet til stor stemning og rungende applaus. Her er det trangt om plassen. Mange andre ypperlige musikere pleier også å stikke innom og gjøre spontane innslag. Smeden Mattias Helje lar smihammeren få hvile i blant og drar frem fela og tryller frem vakker folkemusikk.

Hver dag: Smed i arbeid, gratis kaffe fra svartkjel, laging av sponkorger
besøk hestene i stallen,  salg fra boder, spontane musikk-innslag fra norske og svenske folkemusikere av ypperste kvalitet.

Hjertelig velkommen til Langknutgården Ferdasgård!