Trøndelag Kjørelag

Trondelag kjorelag

Trøndelag Kjørelag kjører langs den gamle ferdasveien fra Singsås til Røros gjennom Gauldalen. Deler av turen går på elveisen, som var den mest vanlige ferdasveien i gammel tid. Kjørelengdene daglig ligger fra 2,5 -3,5 mil og tar 10 – 12 timer.

De vanligste varene som ble fraktet opp Gauldalen var høy og havre til buskap, salt, mel, tørrfisk og sild i tillegg til bestilte varer fra Røros. Kjørelaget har med seg sildetønner i år også, og i Skjerdingstadgården blir det smaksprøver og auksjon på silda.

Torsdag 16. februar:
Oppmøte Singsås. Oppstalling og klargjøring av sleder og lass. Overnatting på Singsås samfunnshus.

Fredag 17. februar:
Revelje kl 06.00. Vi er klare for avreise kl. 9.00. Kjører langs skogsvei på østsida av elva til Gåre, deretter et lite stykke på riksvegen før vi kjører inn på et tråkkaspor videre til Haltdalen. Oppstalling på Prestgården. Ferdaskveld på Gammelgården

Lørdag 18. februar:
Revelje kl 06.00. Avreise kl 9.00. Fra Haltdalen kjører vi Drøylien over gamle Kongevei til Eidet Bru og videre til Ålen. Her tar vi veien opp mot Graftåsen hvor vi overnatter.

Søndag 19. februar:
Revelje 06.00. Avreise kl. 9.00. Fra Ålen via Vongraven og Rugldalen over Ruglsjøen til Glåmos Samfunnshus.

Mandag 20. februar:
Revelje 06.00. Avreise kl. 9.00. Vi kjører ned til samvirkelaget for å drikke kaffe og kjøre unger til skolen. Derfra kjører vi langs Aursunden via Pliktfogdvollen hvor vi ar en pause før vi fortsetter til Nedre  Storwartz for siste overnatting på turen.

Tirsdag 21. februar:
Revelje 06.00. Avreise fra Nedre Storwartz kl. 08.00. Vi drikker kaffe sammen med lasskjørere fra Tydal og Kløvsjø på Stikkilsjøen  kl. 10.00 før åpningsseremonien som starte på Malmplassen kl 12.

Du treffer oss i Skjerdingstadgården hele martnan!

Hvis det er noen som vil møte oss på turen for å hilse på hest og lasskjørere, finner dere kontaktinformasjon på www.kjorelag.com

NRK fulgte Trøndelag Kjørelag på vei mot Rørosmartnan (spol til 12:20).