Tråante 2017 på Rørosmuseet

horn -x3 foto Rune Hov

I 2017 er det 100 år siden det første samiske landsmøtet fant sted i Trondheim – Tråante – 6.-9. februar 1917. Sametinget, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune har gått sammen for å markere denne viktige begivenheten i samefolkets historie med et jubileum – Tråante 2017 – en nasjonal feiring og et felles samisk jubileum. Målet med Tråante 2017 er å markere og formidle kunnskap om samene, samisk kultur og samisk historie i et 100-års perspektiv. Jubileet skal bidra til deltakelse og engasjement for demokratisk utvikling.
Jubileet markeres over hele landet, og selvfølgelig her på Røros, i sørsamisk område.
Rørosmuseet har gjennom året flere utstillinger og arrangement med samisk innhold, og også under Rørosmartnan har vi fokus på samisk kultur og historie.
Bergstaden Fotoklubb viser utstillingen Jieleme – Livet, med fotografier fra samiske miljøer i Rørosområdet. Målet er å bidra til økt kunnskap og interesse for samisk kultur, identitet, håndverk og tradisjoner. Fotoklubben er en nyetablert organisasjon med for tiden 15 aktive medlemmer.
I utstillingen Elleve samiske tidsbilder – 11 sámi áigegova viser Jorunn Eikjok og Ola Røe foto, tekst og video som formidler dagens samiske virkelighet. Utstillingen er en samtidsdokumentasjon av 27 samiske personer og deres miljøer. Den viser tydelig at samer har mye til felles, likevel har de ulike miljøene sine spesielle kulturuttrykk.

Rørosmuseet arrangerer flere konserter under Rørosmartnan.

Den unge, samiske artisten Marja Helena Fjellheim Mortensson kommer fra reinbeitedistriktet Svahken sïjte i Engerdal kommune. Hun har mottatt flere utmerkelser, bla Hedmark Fylkeskommunes Kulturpris i 2013, der det står i begrunnelsen at Marja er en ung sørsame som på en utmerket måte formidler og fornyer den sørsamiske kulturen. Hun har en oppsiktsvekkende stemme og en sterk tilstedeværelse som artist. For tiden jobber hun med innspilling av eget album sammen med produsent Frode Fjellheim. Til konsert under Rørosmartnan har Marja med seg Daniel Herskedal på tuba og basstrompet. De to vil framføre tradisjonelle sørsamiske og umesamiske joiker, og originalkomposisjoner med utgangspunkt i joiketradisjonen. Marja Mortensson har studert ved musikklinja på Stange videregående skole. Daniel Herskedal kommer fra Molde og er utdannet ved jazzlinja på NTNU og ved det Rytmiske Musikkonservatoriet i København.

Marja Mortensson
Marja Mortensson
Daniel Herskedal
Daniel Herskedal

One comment

Comments are closed.