Lysstråles Gårdsrom
Ferdasgårder

Fron Lasskjørerlag skaper  martnasstemning i Mørkstugata 9. Gudbrandsdølene har tradisjonen tro brakt med seg byggmjøl og andre produkter for salg på Rørosmartnan. Spellmenn og fortellere fra Gudbrandsdalen sørger for underholdning, og det blir håndverksaktiviteter som  smiing, hovslaging og ulike trearbeid hver dag. I tillegg vil de vise hvordan en slede blir, og det ferdige produktet […]