Standplasser i gata

Standplasser

Salgsbodene blir plassert gatelangs i det særegne bymiljøet i Røros sentrum. Plassering av stand avgjøres av gateregulering, standstørrelse og strømbehov. Ved bestilling av mer enn 10 salgsmeter, påløper ekstra registreringsavgift, som blir etterfakturert. Vi oppfordrer dere til å tenke helhet i standens utforming og varepresentasjon.

Det er mange hensyn å ta ifht bodplassering, alt fra brannhensyn, infrastruktur, framkommelighet, gatebredde og de etablerte butikkene i sentrum. Det er derfor viktig at du oppgir så nøyaktig beskrivelse som mulig av standen/boden din.

Plassering blir gjort etter beste skjønn og vurdering av martnaskomiteen.

Alle utstillere må medbringe enkelt verktøy som skrujern, hammer, skruer og evt. spiker dersom en ønsker å henge opp noe i bodene. Har du leid bod av oss må alle skruer og spikre fjernes ved avreise.

Det er ikke tillatt å fysisk feste bod/stand på bakken eller til husvegg.

 

Utleieboder Rørosmartnan 2018

Utleiebodene blir montert og demontert av oss, og står på tildelt plass ved ankomst.

Kioskbod i tre

Lengde: 2,8 m x dybde 2,3 m Leiepris: kr 1.500 + mva
Låsbar bod med inngang fra siden og luke som kan åpnes i front.
Boden er uten hyller og bord. Dette, sammen med egen hengelås, må medbringes ved behov.

Kioskbod

 

Treboder utformet som gapahuk

Skråtak og åpning i front, ingen gulvplate. Presenning ligger opprullet på taket og rulles ned og festes når boden skal lukkes.
Ikke låsbar.
Bodene er uten hyller og bord. Dette må medbringes ved behov.

Fire størrelser:

  • Lengde 3,0 m x dybde 2,0 m Leiepris kr 1.500 + mva
  • Lengde 2,5 m x dybde 2,5 m Leiepris kr 1.500 + mva
  • Lengde 3,0 m x dybde 2,2 m Leiepris kr 1.500 + mva
  • Lengde 6,0 m x dybde 2,2 m Leiepris kr 3.000 + mva

nr1

Lengde 3,0 m x dybde 2,0 m / Lengde 2,5 m x dybde 2,5 m

standplasser
Lengde 3 m x dybde 2,2 m / Lengde 6 m x dybde 2,2 m.

Disse to er like, men merk at en halv-vegg står midt i boden på 6 m.
(På bildet vises 2 stk boder på 3 meter, derfor hel skillevegg)