Selbu Lasskjørerforening

Selbu lasskjorerlag

Selbyggene har meldt sin ankomst også til Rørosmartnan 2017.
6 hesteekvipasjer skal ta turen fra Selbu til Røros. De kjører etter den gamle leden over fjellet og starter fra Østerungen i Selbu fredag 17. februar. Så går ferden over fjellet Bringen og rett sørover til Grønset og Gåre i Haltdalen.  Ferden fortsetter  oppover Gauldalen, gjennom Ålen og Glåmos før de ankommer Røros og Malmplassen tirsdag 21. februar.
De følger ruta som lasskjørerne brukte for mer enn 100 år siden, da kvernsteinshandelen utgjorde et betydelig innslag i Rørosmartnan.

Ikke nok med at de følger den gamle ruta,  de har også med seg kvernstein i sledene! I   2014 var det  100 år siden kvernsteinsdrifta tok slutt.  I 1914 ble den tradisjonelle utkonkurrert av fabrikkstøpte kvernsteiner til rimeligere pris.

Det er fjerde året vi tar i mot Selbu Lasskjørerlag på martnasåpninga.