Rørosmartnan 2019-2023

Publikum fremoverHer finner du tidspunktet Rørosmartnan skal arrangeres i årene fremover.

Tidspunktet for Rørosmartnan er bestemt i kongelig resolusjon!

Så da er det bare å plotte det inn i kalenderen 🙂

Historiens første Rørosmartna ble holdt i 1854.En kongelig resolusjon fra 1853 sier følgende:”Fra 1854 av skal der i Røros avholdes et marked der begynder næst siste tirsdag i februar Måned (…)”

Fremtidige datoer for Rørosmartnan er:

19.-23. februar 2019
18.-22. februar 2020
16.-20. februar 2021
15.-20. februar 2022
21.-25. februar 2023