Nord-Østerdal Lasskjørerlag

Foto: Øyeblikket Foto

Lasskjørerlaget fra Nord-Østerdal teller nærmere 30 ekvipasjer, og er med det det største enkeltfølget som ankommer Rørosmartnan. De har kjørt hvert år siden 1993, og vil tradisjonen tro ankomme Rørosmartnan 2020 på åpningsdagen den 18. februar.

Nord Østerdal Lasskjørerlag består av følger fra Rendalen i sør, til Os i nord. Folldølan startet i Dalholen fredag og har om lag 15 mil bak seg. De kjører via Grimsbu. På Tynset samles rendøler, alvdøler, folldøler, tynsetinger og osinger for felles tur.  Fra Tynset kjøres det nå om Åseng, Vingelen, Olaberget, Dalsbygda , Os og Galåen inn til Røros.

Fra gamle dager skriver Rendals-historikeren Jacob Breda Bull at ferden i all hovedsak gikk på isen nordover (Glomma). De hadde ulvevante hester foran kølsledene, og bjøllene fortalte om manneferd gjennom skogene til Røros. De var som regel 10-12 mann i følge. Hestene de brukte den gang hadde fått spesieltrening, det heter seg nemlig i bøkene at det ble brukt bare ”ulvevante hester”.  Selv i 2020 krysser følget fra Rendalen flere ulvespor, dagens hester må også være ulvevant.

Nord-Østerdølene representerer tidsepoken før jernbanen kom til Nord-Østerdal, på 1800 tallet. Handelsvarene fra Nord-Østerdal var køl, men også tømmer, skinn, fisk og budrått (avkastning av fedrift, særlig mjølkeprodukter som smør og ost). De tok med seg handelsvarer (Rørosvarer) i retur.

Ei vanlig kølkorg fra Nord-Østerdal var 2,5 m. lang, 0,8 m. bred og 0,9m. høy. Vanlig vekt på ett køl-lass var ca. 300 kg. Det var nesten alltid en mistillit mellom køl-kjørerne og mottaksapparatet ved Verket. Kølkjørerne ville ha mest mulig utbytte av lasset og mottaksapparatet ville ha mest mulig køl for pengene. Etter at en hadde kjørt lange strekningar og kølet hadde ristet godt sammen, var det ikke uvanlig at kølkjørerne ristet opp lasset, slik at det fikk større volum før de kjørte inn på Verket.

Kjørerute for lasskjørerturen til Nord-Østerdal Lasskjørerlag 2020 :

Fredag 14. februar.
Avreise fra Elvål i Rendalen til Tylldalen, og fra Dalholen i Folldal til Grimsbu.

Lørdag 15. februar.
Avreise fra Tylldalen til Travbanen på Tynset, fra Grimsbu til Fåset over Savalen og fra Alvdal til Fåset over Savalen.

Søndag 16. februar.
Alle lasskjørerne på nær 30 ekvipasjer møtes i Museumsparken Tynset.
Lasskjørerne kommer fra Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset og Os,  felles avreise videre nordover til Røros og videre opp til Vingelen De fleste har da allerede kjørt i to dager.

Mandag 17. februar.
Avreise fra Vingelen, vi kjører over Olaberget  til Dalsbygda.

Tirsdag 18. februar.
Avreise fra Dalsbygda for siste etappe inn mot Rørosmartnan.
Innkjøring på Malmplassen under åpningsseremonien kl 12.00

Under Rørosmartnan finner dere østerdølene  i Finborudgården.

Billedgalleri hos Arbeidets Rett fra lasskjørerturen 2012.

Østlendingen om Nord-Østerdal lasskjørerlag sin 20. tur til Rørosmartnan.

Østlendingen om Nord-Østerdal lasskjørerlags ankomst til Røros.

Foto: Øyeblikket Foto