Jublende glad for Riksantikvarens støtte!

Trøndelag Kjørelag. Foto: Svein Eggan

Foto: Svein Eggan

Vi er så utrolig glad og takknemlig for at Riksantikvaren har øremerket midler for å bedre stall –og overnattingsplasser for lasskjørere og forbønder under Rørosmartnan. Forutsigbare og gode rammevilkår er helt vesentlig for å opprettholde formidlingen for kommende generasjoner!

Lasskjørertradisjonen er en viktig del av vår immaterielle kulturarv, og gjenopptakelsen av den tradisjonelle forbondkjøringa i 1981 og revitalisering av de gamle ferdasgårdene på starten av 2000-tallet har ført til et sterkere kvalitetsstempel på Rørosmartnan. Den levende kulturformidlingen gir en unik opplevelse du bare kan oppleve her og er selve bærebjelken i arrangementet.

Mye planlegging, tid og arbeidd legges ned i alt fra kunnskapsoverføring til fremskaffelse av utstyr og klær, oppkjøring av leder og ikke minst trening av hester for å gjennomføre en slik tur. –  At vi har et mottaksapparat og en arena for å kunne ta imot ferdasfolket er helt avgjørende for at de kommer til Rørosmartnan!

Anerkjennelsen fra riksantikvar Jørn Holme, som nå dessverre slutter i jobben, betyr mye for hele lasskjørermiljøet og Rørosmartnan, Hans ønske om å bedre rammebetingelsene var den beste avskjedsgaven vi kunne få!

Les artikkelen fra Arbeidets Rett.

Les artikkelen fra Nea Radio.

Les artikkelen fra RørosNytt.