Hedemarken Lasskjørerforening

Hedemarken Lasskjørerlag

Det er  tid for den 11. turen til Hedemarken Lasskjørerforening til Røros i 2017.
Lørdag 11. februar blir bygg og erter lasset opp sammen med diverse andre varer på garder på Hedmarken.
Her blir det en startmarkering på lasskjørerturen som starter fra Rendalen onsdag 15. februar.
Ved Mjøsas bredder møtes lasskjørerne på Norges eldste, rene potetspritbrenneri som fortsatt er i drift, Atlungstad brenneri som faktisk er jevngammelt med martnan (etablert i 1855).
Potet i foredla form kan komme godt med når varene skal selges på martnan,  og Lasskjørerdram  er derfor naturligvis også med på lasset dette året.
Vil hedemarkinga få god pris på kornet o de andre varene på martnan? God nok pris til å kjøpe bra med sild fra Trøndelag, kvernsteiner fra Selbu og jern fra svenskene hjem?

Sju ekvipasjer og ca. 20  lasskjørere deltar på den 15 mil lange turen som i år starter fra Rendalen grunnet dårlig sledeføre lenger sør.  For første gang følger Hedemarken Lasskjørerforening gamle ferdasveger de har funnet gjennom Rendalen: Langs gamle Moravegen med Storsjøen nedenfor, oppover Øvre Rendalen og gjennom Brydalen og Gammeldalen mot Telneset, Tolga og Os til Røros.

Vi vil være representert i Kaffestuggugården sammen med Atlungstad Brenneri i martnasuka.

Hedemarken Lasskjørerforening  starter i åttetida hver morgen og vil være framme ut på ettermiddagen.

Se hele ruteplanen her: http://www.hedemarkenlasskjorer.no/rute/