Fron Lasskjørerlag

Fron lasskjorerlag

I 2020  vil Fron Lasskjørerlag for 8. gang kjøre inn på Malmplassen under åpningsseremonien, etter å ha kjørt langs historiske ferdselsårer fra Vinstra i Gudbrandsdalen til Røros. Følget er på 7 ekvipasjer og starter lørdag 8. februar. De skal kjøre en strekning på 33 mil før de kommer frem til Røros.

Her er det ett kort sammendrag av historikken om den gamle ferdselsåra som Fron Lasskjørerlag kjører opp igjen nå:
Den gamle vinterleia fra Gudbrandsdalen til Røros var en viktig handelsvei på 1800-tallet. Vinterleia er ei gammel lasskjørerrute, som var livsviktig for handelen mellom dalføra på 17–og 1800 tallet. Kopperverket på Røros gjorde sitt til at et bergverkssamfunn ble utviklet, som bidro til økonomisk vekst og velstand i hele Østlandsområdet samt Trøndelagsfylkene. Røros som bergstad var i stor vekst og avhengig av varer utenfra. Det var opp mot 4000 arbeidere som jobbet i selve gruvene, samt alle som da hadde en funksjon utenfor dem.

Det var spesielt kornvarer, skinn, redskap og utstyr til verket som ble kjørt over fjellet, og fra Gudbrandsdalen kom det i tillegg mange hester.

Vinteren 1857 ble det registrert over 1200 lass som gikk over Venabygds fjellet, som var overfarten på vinterstid fra Fron til Røros. Her var det en egen fjellstue som ble bygd opp på grunn av trafikken der.
Lasskjørerne møtte store utfordringer, og ikke sjelden ble de sittende værfaste i mange dager på overnattingsstedene, som dukket opp langs leia etter hvert som ferdselen økte. I 1864 ble ruta merka opp med tømmerstokker som var over 4 alen høye. Disse ble steinet ned med en viss avstand over hele fjellet for at lasskjørerne skulle vite hvor de var. Dette var ett spleiselag fra alle amt i Gudbrandsdalen. Ruta ble lagt ned rundt 1880-åra da jernbanen – Rørosbanen, overtok transporten av varer til og fra Røros.

I dag er det ingen igjen som har kjørt ferdamann over vinterleia, og det er ikke så mye vi har klart å finne av skriftlig materiell, men vegmerkene over fjellet står det noen igjen av og noen steinvarder. Det vitner om en for lengst svunnen tid.

Presentasjon av årets følge i Fron Lasskjørarlag:

1.Morten Sandbakken – kjører dølahesten Baus også iår. Med seg har han sin fru Kari Sandbakken, og sønnen Sondre på noen etapper over fjellet. Morten var en av de som startet Fron Lasskjørarlag, og kjørte første turen i 2007.


2.Lars Stenseng – kjører dølahesten Borken. Borken er nå den hesten som har vært med på flest turer over fjellet, og kan snart kalles veteran.


3.Ole Anton Stø kjører med Kvams Jo, som også iår får med seg Geir Thorud som kusk og hjelpemann. I tillegg har de tilnavnet «Jullarbo-sleden». Lolle var med å starte laget i 2007, og er også leder i Fron Lasskjørarlag.


4.Kari Halvorsen kjører dølahesten Fjellvind for andre år på rad, med seg får de Ingunn Bakken, som er ute på sin 7.tur i år. Dette er stakk, foto og skribent-sleden!


5.Ola Jevne kjører for andre gang turen med dølahesten sin Arn. Med seg får de vårt ferskeste medlem, Sondre Elserud. Her blir det nok god stemning og god musikk!


6. Finn Idar Sanden har vært med noen år før, men har hatt noen år pause, og kjører i år med ny hest. Jægerslett Pilot er førstereishest iår, med seg har han bror Stein Jøran –
og sikkert mye coca-cola!


7. Christine Sandom og Alme Knekten, solid dølahest med aner fra Fron kjører med oss som gjester fra Tynset iår. Med seg har de Anders Øien – alle fra Alvdal. De har i mange år bidratt og vært gode hjelpere for oss frøninger, og det er hyggelig at de iår blir med oss på deler av turen!