Arrangement
Kulturelt innslag
Beskrivelse
med elever fra Røros Kulturskole
Billettpris
Inkludert i inngang Martnashallen: Voksne kr 80/Barn kr 30 (gratis iflg med voksen) Ukesbillett: Voksne kr 120/Barn kr 50
Billettutsalg
I døra
Forhåndssalgsted
Dato
onsdag
Sted
Scena i kafeen, Martnashallen Verket Røros
Tidsrom
14:00 Til