Arrangement
Thomas Tivoli
Beskrivelse
Karuseller for store og små
Billettpris
Kr 49 pr tur/6 billetter til kr 260/10 billetter kr 430. Barnas dag onsdag, enkelt-tur kr 35
Billettutsalg
På stedet
Forhåndssalgsted
Dato
tirsdag, onsdag, torsdag, fredag
Sted
Ute ved Martnashallen Verket Røros
Tidsrom
11:00 Til 18:00