Arrangement
Utstilling og salg
Beskrivelse
Bokbinder-, skinn-, tre-, smed- og salmakerarbeid
Billettpris
Fri inngang
Billettutsalg
Forhåndssalgsted
Dato
tirsdag, onsdag
Sted
Kurantgården
Tidsrom
11:00 Til 16:00