Arrangement
Workshop
Beskrivelse
Tilvirkning av grindsag
Billettpris
Fri inngang
Billettutsalg
Forhåndssalgsted
Dato
tirsdag, onsdag
Sted
Antikvarisk verksted, Kurantgården
Tidsrom
10:00 Til 16:00