Arrangement
Kaninkos
Beskrivelse
i fjøset
Billettpris
Fri inngang
Billettutsalg
Forhåndssalgsted
Dato
tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag
Sted
Solnøkkelgården, Nedre Flanderborg 1
Tidsrom
15:00 Til