Arrangement
Spellmenn og fortellere
Beskrivelse
fra Gudbrandsdalen
Billettpris
Fri inngang
Billettutsalg
Forhåndssalgsted
Dato
fredag, lørdag
Sted
Sundrønningsgården, Mørkstugata 9
Tidsrom
13:00 Til