Arrangement
Auksjon, spellmenn og fortellere
Beskrivelse
fra Gudbrandsdalen
Billettpris
Fri inngang
Billettutsalg
Forhåndssalgsted
Dato
onsdag, torsdag
Sted
Sundrønningsgården, Mørkstugata 9
Tidsrom
13:00 Til