Arrangement
Laging av tønner
Beskrivelse
Fjærli Tønnefabrikk
Billettpris
Fri inngang
Billettutsalg
Forhåndssalgsted
Dato
torsdag, fredag, lørdag
Sted
Skjerdingstadgården
Tidsrom
13:00 Til