Arrangement
Levende musikk
Beskrivelse
Trubadur bekjentgjøres senere
Billettpris
Fri inngang
Billettutsalg
Forhåndssalgsted
Dato
onsdag
Sted
Skanckebua
Tidsrom
18:00 Til 20:00