Arrangement
Kent Aune spiller
Beskrivelse
Kjent innslag på martnan gjennom mange år
Billettpris
Fri inngang
Billettutsalg
Forhåndssalgsted
Dato
tirsdag, onsdag
Sted
Nilsenhjørnet, Bergstadens Hotel
Tidsrom
15:00 Til 18:00