Arrangement
Foredrag
Beskrivelse
Mer info følger når det er klart
Billettpris
Inngår i inngangsbillett Smelthytta kr 110/90
Billettutsalg
Rørosmuseet Smelthytta
Forhåndssalgsted
Dato
onsdag, torsdag, fredag
Sted
Rørosmuseet Smelthytta
Tidsrom
11:30 Til