Arrangement
Utstilling og salg
Beskrivelse
Bokbinder-, skinn-, tre-, smed- og salmakerhandverk
Billettpris
Fri inngang
Billettutsalg
Forhåndssalgsted
Dato
torsdag, fredag
Sted
Kurantgården, Malmplassen
Tidsrom
10:00 Til 16:00