Arrangement
Handverksmartna i Kurantgården
Beskrivelse
Bålplass, matsalg, tradisjonshandverkere i arbeid
Billettpris
Fri inngang
Billettutsalg
Forhåndssalgsted
Dato
lørdag
Sted
Kurantgården, Malmplassen
Tidsrom
10:00 Til 15:00