Arrangement
Handverksmartna i Kurantgården
Beskrivelse
Bålplass, matsalg, tradisjonshandverkere i arbeid
Billettpris
Fri inngang
Billettutsalg
Forhåndssalgsted
Dato
tirsdag, onsdag, torsdag, fredag
Sted
Kurantgården, Malmplassen
Tidsrom
10:00 Til 16:00